Adoptie

Wanneer je ongewenst zwanger bent geworden, heb je altijd de keuze om je kind ter adoptie of pleeg gezin op te geven. Het is vaak een mooie tussen oplossing tussen het afbreken en doorzetten van een ongewenste zwangerschap. Wat zijn de voorwaarden hier aan en wat komt er bij kijken? Je leest het op deze pagina over adoptie.

Wat houd ter adoptie afstaan in?

Het hou in dat de (juridische) familieband gebroken word en het kind in een andere familie komt te leven. Het wordt een volledig kind van een andere ouder, met de wijziging van alle rechten en plichten. In Nederland betekent dit dat het kind niets meer van zijn biologische ouders te verwachten heeft.

Bij een pleeggezin zullen ze voor langere tijd voor de baby zorgen. Eventueel kun je later weer voor je baby gaan zorgen.

Procedure van adoptie

De adoptie word in Nederland geregeld in de Adoptiewet 1965. Wanneer je je baby ter adoptie af wilt staan zijn er meerdere instanties bij betrokken. Het FIOM, de Raad voor kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg hebben elk hun deel in het proces om een baby af te staan.

Wanneer het al voor de bevalling bekend is dat je de baby ter adoptie wilt laten afstaan wordt er door het FIOM al een vooraankondiging gedaan bij de Raad voor kinderbescherming. Wanneer de baby geboren is word door het FIOM hiervan een melding gedaan bij de Raad. De Raad voor kinderbescherming vraagt bij de rechter een voorlopig voogdij aan. Wanneer de rechter dit uitspreekt krijg Bureau jeugdzorg deze voorlopige voogdij over je baby. Hierna is Bureau jeugdzorg verplicht de aangifte bij de gemeente te doen. Hierna word via Pleegzorg de baby in een opvang gezin geplaatst. Binnen drie maanden moet je een definitieve beslissing maken over het wel of niet doorzetten van de adoptie.Adoptie

Binnen 2 weken na de geboorte moet je je verantwoorden voor de rechter. Je moet hier aangeven waarom je je baby wilt afstaan. Hierna moet jij en je partner een afstandsverklaring tekenen. Na je bedenktijd van drie maanden teken je een ontheffing uit de ouderlijke macht. Je bent dan officieel geen moeder meer van de baby.

Na een jaar kunnen de adoptieouders kiezen of ze definitief de baby willen adopteren. Ze dienen dan een adoptieverzoek in en je kunt dan bij deze rechtszitting aanwezig zijn. Het terug nemen van je kind is zeer moeilijk, en meestal word de procedure dan uitgesteld.

Gevolgen voor de moeder en de partner

Bij moeders die hun kind hebben af gestaan voor adoptie komen vaak heftige gevoelens van verlies, onmacht, depressies, onzekerheid en een lage zelfwaardering voor. Het is ook niet makkelijk om je eigen baby af te staan.

Vooral in het begin, wanneer je je nog in de kraamweken zit. In deze tijd heb je het sowieso al moeilijker met je emoties. Dit kan ook het geval zijn voor je partner, al kunnen beide daar op een andere manier mee omgaan. Het is belangrijk elkaar hier bij te steunen.

Gevoelens van spijt kunnen het hele leven blijven, ook wanneer je een nieuw gezin hebt met nieuwe kinderen. Dit moet iedere persoon op zijn eigen manier verwerken.

Gevolgen voor het kind

Onderzoeken hebben aangetoond, dat adoptie voor het kind beter is dan bij de moeder blijven waarvan de zwangerschap ongewenst was en abortus heeft overwogen.

Problemen met affectieve relaties en psychische problemen op latere leeftijd komen wel vaak voor bij adoptiekinderen. Die hebben te maken met de afstand door de moeder, de moeilijke start van het leven van veel geadopteerden, racisme, en het verschil tussen de culturele achtergrond van de geadopteerde en die van de adoptieouders.

Wanneer je steun of een gesprekspartner nodig hebt, kun je gebruik maken van onze hulpservice. Wij kunnen je ook doorsturen naar een bevoegde instantie die je verder kan helpen. Klik hier voor onze hulpservice.

Reacties zijn gesloten.