Necrotiserende enterocolitis

Necrotiserende enterocolitis

Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een aandoening die vooral voorkomt bij te vroeg geboren baby’s. Het is een aandoening waarbij gedeelten van de darm afsterft. Het is een veel voorkomende doodsoorzaak van te vroeg geboren baby’s.

De oorzaak van Necrotiserende enterocolitis

De precieze oorzaak van deze aandoening staat nog niet vast. Een theorie is dat het darmweefsel bij te vroeggeborenen verzwakt is door te weinig zuurstof of bloed Wanneer de voeding gestart wordt, brengt dit extra stress op de darm met zich mee. Hierdoor kunnen de bacteriën die zich normaal in de darm bevinden, in de darmwand binnendringen en hier schade aanrichten. Sommige deskundigen zijn van mening dat de samenstelling van zuigelingenvoeding of de onvolwassenheid van de slijmvliezen in de darmen Necrotiserende enterocolitis kan veroorzaken.

Een andere theorie is dat baby’s die geboren worden tijdens moeilijke bevallingen, te kampen hebben met een verlaagde zuurstofgehalte. Wanneer er niet genoeg zuurstof is, stuurt het lichaam de beschikbare zuurstof naar vitale organen en niet naar het maag-darmkanaal. Dit zou mogelijk NEC veroorzaken.Necrotiserende enterocolitis

Baby’s met een verhoogd aantal rode bloedcellen lijken ook een hoger risico op Necrotiserende enterocolitis te hebben. Teveel rode bloedcellen maken het moeilijker voor het bloed om zuurstof te vervoeren naar de darmen.

De gevolgen

De gevolgen kunnen zijn dat de baby niet meer (genoeg)eet. Er kan een onevenwichtig minerale-gehalte in het bloed ontstaan. Bij uitbreiding van de bacteriën, kunnen ze in het bloed komen wanneer een darmperforatie optreedt, met verdere infecties tot gevolg. Aangezien de baby’s afweersystemen niet volledig op kracht zijn kan dit levensbedreigende complicaties veroorzaken.

De symptomen van Necrotiserende enterocolitis

De eerste symptomen zijn onder andere moeite met eten of voedsel intolerantie, onverteerd voedsel, opgezette of bolle buik en bloederige ontlasting. Andere symptomen kunnen zijn groenig braaksel, meer of juist minder ontlasting en diarree, De symptomen kunnen snel ontwikkelen tot buikverkleuring door darmperforatie, buikvliesontsteking en systematische lage bloeddruk.

De behandeling

De behandeling bestaat voornamelijk uit het zorgen van darmrust door het stoppen van voeding via het verteringsstelsel, de bloeddruk op het juiste niveau houden, maag decompressie, vocht aanvulling en een behandeling met antibiotica. Wanneer een medische behandeling geen effect heeft is een operatie nodig wanneer de darm is geperforeerd of een dood stuk darm te verwijderen. Sommige baby’s lijden later aan korte darmsyndroom als uitgebreide delen van de darm moest worden verwijderd of moeten met een stoma leven.

Reacties zijn gesloten.