Ongewenste zwangerschap afbreken

Wanneer je de ongewenste zwangerschap wilt afbreken is dat geen makkelijke beslissing. Behalve de beslissing die je zelf moet maken zijn er ook genoeg andere mensen die zich met jou beslissing willen bemoeien. Ongewenste zwangerschap afbreken oftewel abortus is een omstreden onderwerp. Wij zullen er hier toch een behoorlijke pagina aan wijden.

De regels omtrent abortus.

Er is in Nederland een wet van toepassing op de abortus. Dit is de Wet afbreking zwangerschap. Hierin staan een aantal uitzonderingen die gesteld worden aan een abortus. Deze zijn onder anderen:

 • Abortus moet voor 24 weken zwangerschap

Een abortus is toegestaan tot de 24 weken. Dit is omdat boven de 24 weken een baby in principe levensvatbaar moet zijn buiten het lichaam van de moeder. Vele artsen houden een abortus aan tot de 22 weken zwangerschap, omdat de berekening van hoe ver de zwangerschap is niet altijd even betrouwbaar is.

 • Verplichte bedenktijd

Wanneer een vrouw tussen de 17 weken en de 24 weken zwanger is, is er een verplichte bedenktijd van 5 dagen. Dit is zodat de moeder een vrijwillig en weloverwogen beslissing kan nemen. Ook moet de arts zelf het idee hebben dat de keuze vrijwillig en weloverwogen is.

 • Late abortus

Abortus na 24 weken is mogelijk, maar dit kan alleen als het gaat om zwaarwegende medische redenen. De strenge eisen die hier aan vast zitten zijn onder andere:

  • Er sprake is van een actueel of te voorzien uitzichtloos lijden bij het kind.
  • De moeder heeft uitdrukkelijk gevraagd om abortus wegens lichamelijk of geestelijk lijden onder de situatie.
  • De baby heeft een aandoening die na de geboorte niet medisch behandeld of onderzocht zal worden omdat dit zinloos is.
  • De arts is samen met de ouders tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing is.
  • Ten minste een andere onafhankelijke arts is geraadpleegd, waarna deze arts een schriftelijk oordeel heeft gegeven over deze eisen
  • De abortus word medisch zorgvuldig uitgevoerd.
 • Minderjarigen en abortus

Wanneer een vrouw jonger is dan 16 jaar heeft deze toestemming nodig van de ouders of voogd. Wanneer ze deze niet heeft kan ze naar haar huisarts of abortuskliniek. De arts moet constateren dat de vrouw weet wat de gevolgen zijn. Hierna kan een abortus plaats vinden zonder toestemming.

Manieren van abortus

 • Medicinaal

Bij een medicinale abortus worden medicijnen gebruikt om de zwangerschap te stoppen.  De abortuspil, is in tegenstelling tot de naam doet vermoeden niet één pil. Het is meer een kuur. Je krijgt eerst het medicijn mifepriston in een pil, die zorgt dat progesteron niet meer werkt.Abortus Hierdoor stopt de ontwikkeling van je foetus. Hierna krijg je nog een medicijn genaamd misoprostol, die de weeën opwekt. Hierdoor word de foetus dood uitgeperst. Er zitten risico’s aan deze manier manier van abortus. De abortuspil blijft een medicijn en dat kan onverwachte bijwerkingen hebben zoals bloedingen en incomplete abortussen. Voordelen van de abortus pil is dat je geen chirurgische ingreep hoeft te gaan, tenzij de abortus incompleet is. Ook als je bijvoorbeeld al eerder een operatie hebt gehad aan je baarmoeder is dit misschien een betere optie. De abortuspil word meestal tot 7 weken zwangerschap gebruikt, maar er zijn centra die tot de 9 weken zwangerschap gaan. Bij een abortuspil kan een vrouw gewoon naar huis om daar de uitwerking van de weeën af te wachten.

 • Chirurgisch

Er zijn meerdere chirurgische ingrepen mogelijk voor een abortus. We zullen ze hieronder bespreken.

Zuigcurretage

Hierbij word een buisje in de baarmoeder gebracht en met vacuümkracht de foetus verwijderd. Dit is mogelijk tot de 12 weken zwangerschap en onder omstandigheden zoals of er al eerder kinderen zijn gebaard door de vrouw tot de 14 weken zwangerschap. Na deze behandeling kan een vrouw meestal gewoon naar huis. De risico’s op beschadiging of infecties zijn altijd aanwezig maar die  zijn vrij klein.

Handmatig verwijderen

Er is ook nog de optie van handmatig verwijderen van de foetus. Hierbij word de baarmoederhals verwijd met medicijnen. Daarna word met instrumenten de foetus uit de baarmoeder gehaald. Dit word gedaan wanneer een zuigcurettage niet meer mogelijk is. Na 20 weken zwangerschap word deze manier moeilijker omdat de het lichaam van de baby dan veel sterker is gebouwd. Aangezien dit een operatie is, is het onderhevig aan risico’s zoals infecties en beschadigingen.

Keizersnede

Wanneer alle andere ingrepen niet mogelijk zijn kan er gekozen worden voor een keizersnede, hier over leest u hier meer. Deze ingreep word bij abortus weinig gebruikt.

Gevolgen van een abortus

Een abortus heeft meerdere mogelijke gevolgen. We zullen er hier een aantal bespreken.

 • Definitief

Een abortus is definitief. De baby is permanente weg en wanneer je spijt krijgt is er geen weg terug.

 • Afstoting of afkeuring

Het kan zijn wanneer je een abortus ondergaat, dat je familie en/of omgeving je afstoot of afkeurt. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn.

 • Depressie

Het kan zijn dat je na een abortus je slecht gaat voelen of in een depressie raakt. Vooral wanneer je spijt krijgt of je gaat afvragen of het wel de goede keuze was. Hier onder valt bijvoorbeeld Post-Abortion Syndrome. Depressies kunnen het hele leven blijven of tijdelijk zijn.Abortus

 • Psychologische problemen

Afhankelijk van de manier waarop een abortus word gedaan, kan de vrouw er psychologische problemen aan over houden. Het is in vele gevallen een operatie, die voor de vrouw als zeer ingrijpend kan worden ervaren.

 • Beschadiging

Tijdens een abortus kun je interne schade op lopen. Voornamelijk de baarmoeder is hier vatbaar voor, omdat hier meestal de embryo verwijderd wordt.

 • Ziek worden

Er zijn veel vrouwen die ziek worden na een abortus. Hieronder vallen buikpijn, duizeligheid, overgeven, diarree en vaginale bloeding.

Redenen voor een abortus

Er zijn vele redenen voor een abortus. Ook zijn er denkwijzen over hoe je over een abortus kunt denken. Wij zullen er een paar noemen om je een bepaalde houvast te kunnen bieden.

 • Zwangerschap kan later nog

In de meeste gevallen loop je geen erge permanente schade op. Je kunt dan na een abortus altijd nog een andere keer zwanger worden en een mooi baby’tje op de wereld zetten.

 • Kunt een baby niet onderhouden

Je kunt een baby niet onderhouden, zowel facilitair, financieel als emotioneel. Je bent er gewoon niet klaar of geschikt voor. Dat is niet erg, je hebt nog meer tijd nodig om een mama te worden.

 • Baas in eigen buik

Dit is een belangrijke kreet in de abortus-discussie. Vrouwen bepalen zelf of zij een zwangerschap moeten ondergaan. Ook bepalen vrouwen (en hun partner) zelf of zij een kind op de wereld willen zetten. Daar heeft niemand zich mee te bemoeien.

 • Externe druk

Het kan zijn dat je kiest voor een abortus omdat je vanuit de familie of omgeving druk krijgt opgelegd om de zwangerschap niet voort te zetten. Dit is begrijpelijk zwaar omdat het vaak vertrouwde mensen zijn. Maar zoals hier boven al staat, je bent baas in eigen buik en baas over jou eigen leven en dat van je baby’tje.

 • Geen moord

Abortus is in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen geen moord. Althans niet juridisch, abortus is in Nederland toegestaan zodat het juridisch gezien geen moord is. Daarbij komt dat het in veel landen (onder voorwaarden) is toegestaan, waardoor je sterke twijfels kunt hebben of het moord is wanneer de baby nog niet geboren is. Moord in dit geval is dan ook een persoonlijke opvatting.

 •  Betere uitkomst

Wanneer je echt niet in staat bent een kind te onderhouden, is het misschien ook voor de baby beter zo. Er is niets goed aan om een kind het leven te schenken wanneer dit leven ver onder de maat kan komen omdat je niet in staat bent het kind te onderhouden. Je kunt daarna werken aan een goede levensomgeving voor wanneer je opnieuw, maar wel gewenst, zwanger wordt.

 

Wanneer je (zwangerschaps)hulp nodig hebt kun je altijd contact op nemen met ons. Kijk op deze pagina voor meer informatie. Je kunt altijd hulp gebruiken bij een moeilijke beslissing als deze.

Reacties zijn gesloten.