Vruchtwaterpunctie

Vruchtwaterpunctie is een onderzoek die wordt gebruikt tijdens de zwangerschap om de chromosomale afwijkingen en foetale infecties vast te stellen. Het wordt ook gebruikt voor geslachtsbepaling.

Hoe werkt een vruchtwaterpunctie?

Voor de vruchtwaterpunctie kan een lokale verdoving worden gegeven aan de moeder om de pijn te verlichten. Een naald wordt door de buikwand van de moeder gedrukt, waarna het via de baarmoederwand door het vruchtvlies gaat. De naald wordt zover mogelijk van de baby af in het vruchtwater gestoken, met behulp van ultrasound geleiding. Een kleine hoeveelheid, ongeveer 20-25 ml, vruchtwater, waarin  weefsel van de foetus zit, wordt eruit gehaald en onderzocht om afwijkingen, infecties en het geslacht vast te stellen. De cellen uit het weefsel worden uit het vruchtwater gehaald en gekweekt. Hierna worden de chromosomen onderzocht op afwijkingen. Het vruchtvlies zal snel weer dichtgaan en het vruchtwater weer worden aangevuld.Vruchtwaterpunctie

Wanneer een vruchtwaterpunctie wordt gedaan

Vruchtwaterpuncties worden meestal gedaan tussen de 15 en 20 weken zwangerschap. Over het algemeen word aangeraden een vruchtwaterpunctie alleen te doen wanneer daar aanleiding voor is zoals een chromosomale of genetische afwijking. Ondanks dat elke vrouw een vruchtwaterpunctie kan ondergaan blijft het een aantasting van de zwangerschap en is er een klein risico op zwangerschapscomplicaties.

 

Reacties zijn gesloten.