Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is het verlof dat je krijgt als je zwanger bent. Dit is wettelijk geregeld en het is dan ook fijn om te weten waar je recht op hebt tijdens je zwangerschapsverlof.

Wat is zwangerschapsverlof?

Zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en is het verlof dat je krijgt tijdens je zwangerschap en de weken erna. Zwangerschapsverlof bestaat uit de zwangerschapsverlof zelf en de bevallingsverlof. Je hebt tijdens dit verlof betaald vrij om te zorgen voor je zwangerschap en komende bevalling. Bevallingsverlof is voor de kraamweken en het herstellen. Zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Het zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van de bevalling, hierna begin het bevallingsverlof.

Hoelang heb je zwangerschapsverlof?

Je wettelijk zwangerschapsverlof is maximaal 6 weken tot en met de dag van de bevalling. Hierna heb je minimaal 10 weken bevallingsverlof. Je zwangerschapsverlof kan ook korter zijn dan 6 weken, maar bij 4 weken inclusief de dag van bevalling gaat het zwangerschapsverlof automatisch lopen. Je hebt recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof, dit is inclusief bevallingsverlof. Wanneer je zwangerschapsverlof tot de bevalling 5 weken is geweest kun je de week die je overhebt aan het bevallingsverlof hangen. Je hebt dan 11 weken bevallingsverlof.

Wat als ik vroeger of later beval?

Als je vroeger bevalt, worden de weken die je niet in het zwangerschapsverlof hebt gehad, achter je bevallingsverlof geplakt. Als je later bevalt, worden de extra weken gewoon aan je zwangerschapsverlof geplakt. Als je later zwangerschapsverlof neemt en je baby wordt later geboren worden deze weken niet “verrekend” maar er gewoon bij geteld.

Voorbeelden:

  • Je stopt 6 weken voor de bevalling met werken. Je baby  wordt 1 week te vroeg geboren. Je hebt dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heb je dus 16 weken verlof.
  • Je stopt 6 weken voor de bevalling met werken. Je baby wordt 2 weken na de uitgerekende datum geboren. Je hebt dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof.

    In totaal heb je dus 18 weken verlof.

  • Je stopt 4 weken voor de uitgerekende datum met werken. Je baby wordt 2 weken na de uitgerekende datum geboren. Je hebt dan 6 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 18 weken verlof.

 Hoe werkt het zwangerschapsverlof?

Je meldt uiterlijk drie weken voor de dag waarop je zwangerschapsverlof neemt aan je werkgever dat je zwangerschapsverlof opneemt en voor hoelang. Hierbij moet je een verklaring van de huisarts of verloskundige afgeven waarin de uitgerekende datum voor de bevalling staat. Je werkgever geeft je dan toestemming voor zwangerschapsverlof, hij mag niet weigeren!

Rond deze tijd is het ook goed om een zwangerschapsuitkering aan te vragen bij het UWV. Je zwangerschapsuitkering loopt gelijk met het zwangerschapsverlof en duurt dus minimaal 16 weken.

Uiterlijk twee dagen na de dag van bevalling meld je, of je laat dit doen, aan de werkgever dat je bevallen bent en op welke dag. Dit is voor de werkgever belangrijk om te kunnen plannen. Na je bevallingsverlof word je zwangerschapsuitkering weer gestopt en krijg je weer salaris.

 

Kraamverlof

Als partner heb je ook recht op verlof als je vrouw bevallen is. Vraag bij je werkgever of de CAO na wat dat in jou geval is. Wanneer deze niets heeft geregeld is de wet van toepassing. Deze meldt een minimum van twee dagen kraamverlof binnen vier weken nadat de baby thuis is.

 

Reacties zijn gesloten.